تهران - جاده خاوران - شهرک صنعتی عباس آباد
تلفن : 36424612 - 021